วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สวัสดีปีใหม่ 2553

เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2553 นี้ ผมขอบารมีแห่งอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและศาสดาทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี โปรดประทานความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งอันควรที่ปรารถนาทุกประการ แด่คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ตลอดปี 2553 และขอให้มีสุขภาพที่ดี มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งกันทุกคน ตลอดไป